L’Ajuntament de Granollers contractarà 10 joves durant un any a jornada completa

La contractació es farà en el marc del programa de primeres experiències professionals del SOC i es finança amb fons Next Generation de la Unió Europea

03 de Novembre 2023
+
L’Ajuntament de Granollers contractarà 10 joves durant un any i a jornada completa

El Programa Primera Experiència Professional en les administracions públiques del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) ofereix a persones joves en situació d’atur que hagin completat la seva educació l’oportunitat d’adquirir una primera experiència laboral significativa i també competències i habilitats socials i professionals. El SOC ha atorgat a l’Ajuntament de Granollers una subvenció que permetrà la contractació 10 persones joves en el marc d’aquest programa finançat amb fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència —Finançat per la Unió Europea— NextGenerationEU.

Així, es podran contractar 10 joves fins a 29 anys que estiguin a l’atur i inscrits a l’Oficina de Treball a la recerca de feina, que disposin de la titulació necessària per al perfil professional al qual vulguin optar i faci menys de 3 anys des de la finalització dels estudis (o fins a 5 anys en cas d’una discapacitat igual o superior al 33 %). No hi podran optar les persones que hagin obtingut experiència professional o dut a terme activitat formativa en la mateixa activitat dins de l'Ajuntament per un temps superior a tres mesos, o que hagin estat contractades en pràctiques un temps superior a 1 any per la mateixa titulació.

Els contractes formatius de pràctiques, començaran el 15 de desembre de 2023, i tenen una durada de 12 mesos, a jornada completa, per treballar en diferents serveis municipals. L’horari es concretarà en cada cas, però seran 35 hores setmanals amb una retribució bruta mensual de 2.100 euros (prorrata paga extra inclosa).

L’oferta de contractació és per als perfils següents:

- Tècnic/a de suport en comunicació (2 places)

Formació obligatòria: Estudis de Grau de l'àmbit de les Ciències de la Informació i la Comunicació: Comunicació audiovisual, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques, Comunicació digital, Comunicació institucional.

- Tècnic/a de suport a l’oficina de Contractació (1 plaça)

Formació obligatòria:Grau de Gestor i administració pública o Grau de dret o Grau en economia o empresarials.

- Tècnic de suport a Educació i Serveis Socials (2 places)

Formació obligatòria: Estudis de Grau en educació social o treball social o sociologia o pedagogia o psicologia o psicopedagogia.

- Tècnic/a de suport a la fira de l’Ascensió d’economia verda i circular (1 plaça)

Formació obligatòria: Estudis de Grau en Comerç i Màrqueting, Empresarials, Turisme, Publicitat, Relacions Públiques, i d’altres anàlogues

- Tècnic/a de suport de Gestió Cultural (1 plaça)

Formació obligatòria: Estudis de Grau en Màrqueting o anàlegs

- Tècnic/a  de suport de Mobilitat (1 plaça)

Formació obligatòria: Estudis de Grau en Ciències ambientals o geografia o econòmiques o sociologia o enginyeria d’obres públiques o enginyeria de camins o enginyeria de telecomunicacions

- Tècnic/a  de suport en prevenció de riscos laborals (1 plaça)

Formació obligatòria: Grau en Prevenció i seguretat integral, menció PRL, altres graus de l'àmbit de les ciències socials (dret, polítiques, sociologia...), bé de les ciències de la salut (psicòlegs; DUE; altres).

- Tècnic/a  de suport en sostenibilitat (1 plaça)

Formació obligatòria: Estudis d'Enginyer/a Tècnic/a o grau en ciències ambientals, química, biologia o física

Les persones interessades en optar a algun dels perfils ofertats, i que compleixin els requisits, han d’enviar un correu electrònic a feinagm@granollers.cat amb la referència «Primeres experiències 2023» i el perfil al qual es vol optar fins al 13 de novembre de 2023 a les 14 h. Caldrà que facilitin la documentació següent:

  • DNI/NIE

  • CV actualitzat

  • Titulació corresponent al perfil a optar

  • Full DARDO acreditatiu de la inscripció com a demandant d’ocupació al SOC no ocupat

  • Vida laboral actualitzada, en cas d’haver treballat prèviament

  • Títols o certificats formació complementària relacionada amb el perfil a optar

 

Aquestes actuacions estan subvencionades pel SOC i es financen amb càrrec als fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –Finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU.