Sis empreses participen ja en el Programa de millora en la gestió ambiental de PIMES locals

El Laboratori Municipal també s'ha implicat en aquesta iniciativa, que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona

19 de Maig 2009

Les empreses Productos Riba, SA; Pilz Industrieelektronik, SL; Fraikin, Plasticband, Velutex Flock, SA i Applus ECA-ITV, als polígons industrials Font del Ràdium, Congost i Palou Nord de Granollers, intercanvien experiències sobre com reduir impactes en el medi i estalviar recursos. A més d'aquestes factories, de sectors diferents, el Laboratori Municipal també participa en aquest intercanvi, dins el Programa de millora en la gestió ambiental de PIMES locals. Un programa que ha de permetre identificar accions aplicables, a llarg termini, a totes les empreses de la ciutat.
Aquest projecte ha permès crear un espai de trobadaperquè empreses de sectors diferents, però properes en el territori, puguin compartir situacions comunes. En aquest cas, relacionades amb gestió ambiental a l’empresa i al seu entorn, i amb l'objectiu de col·laborar en el plantejament de solucions conjuntes.
Els participants han fet sessions de treball -individuals i col·lectives-, amb assessors externs i tècnics de Promoció Econòmica i de Medi Ambient de l'Ajuntament de Granollers.
Durant el desenvolupament d'aquest programa, es preveu intercanviar també experiències i informació amb diverses entitats i institucions de Catalunya (la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de Cornellà, Igualada i Sant Boi de Llobregat), d’Alemanya (Rheinberg Municipality, Agency for Business Promotion of Duisburg i Kreis Wesel) i d’Holanda (Gelderland Province, Municipality of Wageningeni la Fundació City 2020). Això permetrà la creació d’una xarxa d'informació i recursos per a l'aplicació de polítiques de sostenibilitat ambiental a empreses de diferents sectors i localitats. Per tant, ajudarà a simplificar el camí per a d'altres empreses que tinguin el compromís d'avançar en aquest tipus de millora en la gestió i la necessitat d'ajustar-se a la normativa vigent.

Necessitats i objectius
Les empreses han d’afrontar, cada vegada més, la necessitat de gestionar determinats problemes ambientals. Ja sigui per exigències legals o de competitivitat (optimitzar recursos i reduir despeses d'energia, aigua...), o bé, per l'interès creixent pel comportament ambiental de les empreses. Però, quan, en particular, les petites empreses, emprenen alguna acció per millorar la seva gestió ambiental, sovint es troben amb dificultats per entendre i aplicar la legislació ambiental, per tramitar i resoldre aspectes operatius, per traslladar bones pràctiques de gestió al personal o a causa de la falta de dades suficients per conèixer els punts forts i febles de la seva organització.
Per aquest motiu, el passat mes de desembre, l'Ajuntament va oferir a les petites i mitjanes empreses ubicades a Granollers l'oportunitat d'adherir-se al Programa de millora en la gestió ambiental de PIMES locals. Els objectius són: apropar empreses i Administració Local per col·laborar en gestió ambiental, identificar oportunitats de millora i de reducció de despeses en aquest àmbit, i donar suport per corregir-hi mancances i solucionar-hi obstacles.

Sectors diversos
Hores d'ara, alimentació, electricitat i sistemes de seguretat, lloguer de vehicles, plàstic, tèxtil i inspecció de vehicles, juntament amb el d'anàlisi fisicoquímica i microbiològica, són els sectors representats en aquest programa, amb les empreses i l'equipament municipal que ja hi participen. En detallem les respectives activitats:
Productos Riba, SA: disseny, elaboració i comercialització de productes destinats a la indústria alimentària, restauració, dietètica i alimentació infantil; envasat i comercialització d´edulcorants i glucoses alimentàries i comercialització de productes per a ús industrial (amb certificacions de gestió de qualitat ISO 9001:2000 i de gestió ambiental ISO 14001:2004)
Pilz Industrieelektronik, SL: emmagatzematge i venda a l’engròs de material elèctric i disseny de sistemes de seguretat
Frainkin: lloguer de vehicles industrials sense conductor
Plasticband: fabricació de maquinària i materials per embalar, lligar i embolicar
Velutex Flock, SA: tèxtil tècnic
Applus ECA-ITV: activitat d’inspecció de vehicles
Laboratori Municipal: servei d'anàlisi fisicoquímica i microbiològica de mostres ambientals, d'aigua i d'aliments, amb certificació de qualitat UNE-EN-ISO 9001:2000.