Comencen les obres al carrer Verge de Núria

També s'inicia l'adequació dels vestidors de les pistes d'atletisme i l'enllumenat del carrer i la pl. Salvador Casanova. Aquests tres projectes es financien amb els diners provinents del Fons Estatal d'Inversió Local.

19 de Maig 2009
+

Ja han començat les obres de millora del c. Verge de Núria. Aquest projecte preveu l’ampliació de les voreres, que passen dels 2 metres actuals a una amplada de 3,50 metres. També s’aprofita per resoldre els encreuaments amb Roger de Flor, Pompeu Fabra i Rec, regularitzant les voreres i ampliant-les en els passos de vianants.

Per ampliar les voreres es reduirà el trànsit a només un carril de circulació (actualment n'hi ha dos). En el tram final, on el carrer Verge de Núria conflueix amb Roger de Flor, s'habilitaran dues direccions de gir dels cotxes. També es renovarà l’enllumenat públic existent, aprofitant els fanals que es retiraran amb les obres del c. d’Anselm Clavé, es col·locarà nou mobiliari urbà i s’hi plantarà arbrat amb la corresponent xarxa de reg. També es renovarà la xarxa d’embornals de recollida d’aigua pluvial.

En total s'actuarà sobre una superfície aproximada de 1.500 m2, amb una durada aproximada de les obres de 4 mesos. El pressupost és de 423.000 euros i no hi haurà afectació de trànsit mentre durin les obres.
Adequació dels vestidors de les pistes d'atletisme
Aquest projecte, que també ha començat, consisteix en la remodelació dels tres vestidors masculins de les instal·lacions municipals de les Pistes d’Atletisme. Es remodelaran les parets i envans existents, sense variar-ne l’estructura i la distribució actuals, així com l’aplacat del sostre, i es repararà el paviment existent. Als espais dels lavabos es posarà paviment de linòleum i s’enrajolaran, s’hi col·locaran nous inodors i lavabos, així com noves aixetes.
Renovació de l'enllumenat públic del carrer i de la plaça Salvador Casanova
Les obres consistiran en la renovació integral de la instal·lació d’enllumenat públic a partir de la substitució i instal·lació d’un total de 28 nous punts de llum i l’execució d’aproximadament sis-cents metres de nova canalització per a les línies elèctriques d’enllumenat.