L’Ajuntament signa un conveni marc de col·laboració amb tres col·legis professionals per al foment de la rehabilitació i la millora de l’eficiència energètica del parc edificat

El Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona; el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya; i el Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya integren la Intercol·legial Tècnica del Vallès

16 de Juny 2021
+
L’Ajuntament signa un conveni marc de col·laboració amb tres col·legis professionals per al foment de la rehabilitació i la millora de l’eficiència energètica del parc edificat

L’Ajuntament de Granollers, en el marc del pla d’acció del Pla Local d’Habitatge (2018-2023) està desenvolupament i preveu una sèrie d’actuacions adreçades a promoure la millora de la qualitat del parc d’habitatges de la ciutat: programes d’ajudes per a la millora de l’accessibilitat, de l’eficiència energètica, rehabilitació de façanes i mitgeres. A més, i com a una de les prioritats del Programa d’Acció Municipal, s’aposta per al foment de la rehabilitació dels envolvents dels edificis per a la millora de la seva eficiència energètica, i per la transformació i la regeneració urbana de la ciutat afavorint la revitalització d’espais i els nous usos en espais buits o degradats.

I és que un 40% de l’energia total consumida prové dels edificis i, per això, l’Ajuntament considera que l’estratègia de rehabilitació energètica ha de ser prioritària. També per abordar els reptes plantejats des de la Unió Europea per reduir les emissions de COen un 55% de cara al 2030.

En aquest sentit, i d'acord amb el PAM, l'Ajuntament de Granollers ja està treballant en una nova etapa per a les ajudes a la rehabilitació d’habitatges i en el pla d'intervenció integral del conjunt residencial de Primer de Maig, al barri Sota el Camí Ral, que inclou la millora tant de l'entorn com dels edificis, amb la rehabilitació energètica dels habitatges i la millora de l'accessibilitat. Així mateix, també preveu programes d'intervenció social i comunitària. Aquest és un dels projectes estratègics pels quals l'Ajuntament de Granollers buscarà finançament a través dels fons europeus de Recuperació, els coneguts com a Next Generation.

Per fer realitat aquests projectes i assolir els reptes plantejats, caldrà la realització de treballs tècnics a càrrec d'arquitectes, arquitectes tècnics o enginyers, com els informes d'avaluació i diagnosi del parc d'edificis de Granollers, per tal de conèixer el seu estat i fer les propostes de rehabilitació i renovació necessàries, així com de la resta de treballs tècnics derivats. Per això, l'Ajuntament ha signat un conveni marc de col·laboració amb el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona; el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya; i el Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya que integren la Intercol·legial Tècnica del Vallès, un espai intercol·legial de professionals experts pel què fa a la vida dels edificis i dels habitatges. També pel què fa a les seves possibilitats de transformació i millora, o a les seves problemàtiques específiques..

L'acord, pioner a Catalunya preveu el suport dels Col·legis professionals i dels seus col·lectius tècnics per a la realització dels informes d'avaluació i diagnosi del parc d'edificis de Granollers, per tal de conèixer el seu estat i fer les propostes de rehabilitació i renovació necessàries, així com de la resta de treballs tècnics derivats. També el desenvolupament d'activitats relacionades amb la informació i conscienciació dels processos de regeneració urbana, eficiència energètica i salubritat dels edificis i habitatges destinats a la ciutadania i també als propis col·lectius tècnics, clau en tots els processos de millora i transformació dels entorns construïts.

L’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, ha explicat que l’acord és fruit d’experiències de col·laboració anteriors, com la feta amb el Pla de Barris del Congost, i ha afirmat que «creiem en aquesta experiència i creiem que val la pena obrir noves formes de governança amb lideratges compartits per resoldre problemes de gran complexitat com el repte majúscul que suposa l’habitatge». L’alcalde ha demanat un cop més que, en aquest sentit, calen recursos econòmics per part de les administracions supramunicipals. La regidora de Planejament i Habitatge, Mònica Oliveres, ha insistit que aquest conveni «ens ha d’ajudar a trobar les fórmules i els mecanismes per col·laborar i tenir l’expertesa dels professionals».

Des dels tres col·legis professionals s’han mostrat agraïts per la iniciativa i per la visió de l’Ajuntament de sumar sinergies. Josep Lluís Sala, delegat de la Delegació del Vallès Oriental del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona, ha explicat que «hem d’estar preparats per la rehabilitació que ha de servir per fer més eficients els nostres immobles i marcar una fita per reduir emissions i fer estalvi energètic». Sandra Cinta Bestraten, presidenta de la Demarcació de Barcelona del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, ha afegit que «el repte és també fer arribar a tota la ciutadania els valors que té la rehabilitació, cuidar els edificis com ens cuidem a nosaltres mateixos també és salut emocional». Per últim, German Palacin, president de la Delegació del Vallès del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, ha insistit que aquest conveni pioner «més enllà de la conscienciació sobre l’eficiència energètica, aposta per dur-la a la pràctica en un projecte concret».

El període de vigència d'aquest conveni marc serà de quatre anys, que es podrà prorrogar per quatre anys més, i es crearà una Comissió de seguiment, formada per una representació de l'Ajuntament i de cadascun dels tres col·legis, que es reunirà com a mínim una vegada cada tres mesos.