Segona sessió de la Comissió d’estudi de l’expedient d’implantació del servei de subministrament d’aigua potable de Granollers

17 de Juny 2021
+

En data 16 de juny, s’ha celebrat la segona sessió de la Comissió d’estudi de  l’expedient d’implantació del servei de subministrament d’aigua potable de Granollers, formada per representants de la Corporació, tècnics municipals i la Federació d’Associacions de Veïns de Granollers.

Durant la reunió s’han presentat els documents de treball relatius a l’àmbit d’actuació i a  les característiques del servei i necessitats d’inversió futures. 

La comissió té per objecte avaluar el model òptim de gestió per a la prestació futura d’aquest servei essencial, basat en criteris econòmics, tècnics, de sostenibilitat, socials i d’acord amb el marc jurídic.

Després de les sessions de treball de la comissió, el document de la memòria serà elevat al Ple del pròxim mes juliol.

Els documents es poden consultar al web municipal www.granollers.cat/aigua