Recepció dels Chefs de Travaux dels Lycées Francesos, d’instituts de Formació Professional d’arreu de França

10 de Febrer 2017
+
Els caps d'estudi francesos, representants de l'Institut Carles Vallbona i responsables municipals a l'Ajuntament de Granollers

Aquest divendres 10 de febrer, l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, ha fet una recepció a un grup de caps d'estudi francesos que participen al programa Eramus+ que té com a objectiu conèixer de primera mà com es treballa la Formació Professional a Catalunya.

En el marc del  projecte internacional “Information and Technology Workstation (Espace numerique de Travail)”, l’Institut Carles Vallbona acull 15 subdirectors i un director de França. El projecte està finançat per la Unió Europea i va dirigit a Caps d'estudi i Caps de departaments de tota França, concretament de la regió de Dijon.

Els seus objectius són:

• Entendre l'evolució de la relació entre el seguiment de les pràctiques a l'empresa i les eines TIC

• Conèixer l'experiència d'altres països europeus en l'ús de les TIC per al seguiment de la Formació en Centres de Treball (FCT)

• Observar els programes internacionals d'intercanvis de professors i alumnes de socis europeus.

Conjuntament amb el Sindicat Nacional de Caps d'Estudi i dins del marc del programa europeu, durant aquesta setmana els caps d’estudi han visitat instituts de Formació Professional i empreses d'arreu de Catalunya. D’aquesta manera han vist com es treballa a Catalunya, als instituts de Formació Professional i han establert la possibilitat de nous acords, col·laboracions i futurs intercanvis d'alumnes Erasmus+. Aquest és el quart cop que s’organitza l'acollida.