Granollers obre, aquest mes de juliol, un Centre d’Acollida per a persones refugiades i un habitatge per una família

Creu Roja és l’entitat que s’encarrega de la gestió del Programa Estatal d’Atenció a Sol·licitants d’Asil i Persones Refugiades

04 de Juliol 2017
+
D'esquerra a dreta: Enric Morist, coordinador de la Creu Roja a Catalunya; Josep Quitet, president provincial de la Creu Roja; Josep Mayoral, alcalde de Granollers, Xavier Guàrdia, president de Creu Roja a Granollers i Nati Bautista, coordinadora de la Creu Roja a Granollers.

L’Ajuntament de Granollers i Creu Roja treballen conjuntament en diversos àmbits d’actuació, darrerament la voluntat d’acollir persones refugiades ha intensificat els acords entre l’entitat solidària i l’administració. Tant és així que aquest mes de juliol s’obre un Centre d’Acollida per a persones refugiades a Granollers, amb capacitat per a 10 places. Les estades són de 6 mesos, això permetrà que hi puguin passar 20 persones refugiades a l’any.

Aquestes persones arribaran a la ciutat directament d’un camp de refugiats del Líban, i en aquest centre faran el procés d’acollida capitanejat per la Creu Roja. L’entitat ha fet la selecció de cinc persones que treballaran al centre: dos treballadors socials, un integrador social, un psicòleg i un auxiliar administratiu. Entre d’altres tasques, els professionals faran l’acompanyament a l’hora de fer els tràmits d’empadronament, de tramitació de targeta sanitària, inici de l’aprenentatge de l’entorn i de l’idioma... En definitiva, un suport que les ajudi a guanyar certa autonomia i que els faciliti la integració...  La integració de les persones refugiades a la ciutat s’ha de fer amb normalitat, màxima privacitat, confidencialitat i respecte.

Al marge de l’equip de professionals Creu Roja identificarà les necessitat de voluntariat que es precisin en funció de les característiques de les persones refugiades que arriben. De manera coordinada amb l’Ajuntament de Granollers, mitjançant el Punt del Voluntariat, es farà una crida per cobrir les places de voluntari que hauran de passar per un procés de selecció i formació previ.

Els programes d’acollida temporal per a sol·licitants d’asil 

Per garantir l'acollida i la integració de la població refugiada a Catalunya, l’Assembla Comarcal de la Creu Roja a Granollers es coordina amb els diferents departament de l’Ajuntament de Granollers. Aquesta actuació s'emmarca dins del Programa Estatal d'Atenció a Sol·licitants d'Asil i Persones Refugiades, del qual Creu Roja és una de les entitats gestores des de fa més de 30 anys arreu de Catalunya i de l’Estat espanyol. 

Les persones que accedeixen al programa estatal d'acollida i integració, com les que en breu arribaran al Vallès Oriental, tenen dret a una primera fase d’acollida residencial per un període de 6 mesos - amb possibilitat de pròrroga fins a un total de 9 mesos-, per continuar després amb fases posteriors d’acompanyament i suport social, laboral i econòmic.

A més, aquestes persones rebran una atenció integral que passa per l’assessorament i l’acompanyament jurídic en la seva sol·licitud de protecció internacional, l’atenció psicosocial, així com per tot un seguit d’accions que conformen un itinerari d’inclusió social, formatiu i laboral, en què es treballa la vinculació amb el territori, el coneixement de l’entorn i l’adquisició d’habilitats personals i socials adaptades a la societat d’acollida. Aquest Centre d’Acollida per a persones refugiades és només per atendre a les persones refugiades, en fase d’acollida que té una durada de 6 mesos. Passat aquest temps, la Creu Roja aquestes persones entren a la fase d’integració, que té una durada prevista de 12 mesos . Aquestes persones s’instal·len  a un pis i l’objectiu principal d’aquesta fase és que les persones aconsegueixin autonomia i inserció laboral. 

Granollers ja té un habitatge a punt a disposició d’una família provinent del Centre d’Acollida que Creu Roja té a Berga

 

Granollers Promocions està fent reformes a un habitatge per tal que ens les properes setmanes estigui a punt perquè una família provinent del Centre d’Acollida de Berga iniciï la fase d’integració a Granollers.

El suport a la població refugiada

Granollers ha finançat diversos projectes de suport a l’acollida de població refugiada en trànsit, que ha estat coordinada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Aquest programa, en el qual s’han invertit 1,5 milions d’euros provinents del món local català, es fonamenta en quatre eixos principals: 

- Assistència en rutes de fugida, tot destinant recursos econòmics a l’assistència en les rutes de fugida a països de primera acollida i Europa que s’han executat a Grècia, Itàlia, Macedònia, Sèrbia, Líban, Jordània i Iraq.

- Suport als municipis que es troben en la ruta de les persones refugiades, tot identificant ciutats interlocutores, establint mecanismes estables de comunicació, promovent les relacions bilaterals entre municipis catalans i municipis en ruta, identificant necessitats d’aquests municipis i dissenyant actuacions específiques de resposta. 

- Acollida a Catalunya, participant a través del  Comitè d’Acollida a les Persones Refugiades de la Generalitat amb l’objectiu de treballar en la definició de l’estratègia d’arribada, acollida i integració social.

- Educació per al Desenvolupament i Sensibilització, per oferir eines pràctiques i eficaces davant l’embranzida de solidaritat que s’estava generant de manera espontània entre la ciutadania a favor dels refugiats, defugint la ineficiència, el paternalisme i la caritat. 

Granollers sensible amb la situació dels refugiats

A més de donar suport econòmic als projectes i participar en les taules de coordinació, en els darrers anys a Granollers s’han organitzat accions de difusió de la situació en què es troben les persones refugiades i de sensibilització, impulsades per entitats i ciutadania, amb el suport de l’Ajuntament.

L’Ajuntament  va aprovar un Protocol d’acollida de persones refugiades el passat mes de setembre i un equip tècnic treballa per coordinar els recursos que la ciutat posa a disposició d’aquestes persones.