Granollers constitueix el Consell de Ciutat

45 persones formen el màxim òrgan de participació ciutadana

15 de Novembre 2016
+
El Consell de Ciutat de Granollers en el moment de la seva constitució a la Sala Tarafa. Fotografia: Toni Torrillas

Aquest dilluns 14 de novembre a la Sala Tarafa s’ha constituït el Consell de Ciutat, un  instrument  de  participació  format  per  45  persones: 10, nomenades pel Ple, persones expertes en àmbits diversos, que  aportaran la seva visió, el seu coneixement i la seva experiència en la millora de la ciutat. També formen part del consell  10  ciutadans,  5  homes  i  5  dones,  escollits  per  sorteig; 6 representants  dels  grups municipals de l’Ajuntament de Granollers; 10 representants d’entitats; 6 representants d’Associacions de Veïns i el secretari del consell. Presideix el consell, l’alcalde de la ciutat, Josep Mayoral, i la primera tinent d’alcalde, Alba Barnusell, és la regidora responsable.

El Consell de Ciutat és el màxim òrgan de participació ciutadana que  complementa,  acompanya i es coordina amb el treball que es duu a terme des d’altres consells sectorials i territorials. Un òrgan que amplia els espais de diàleg i interacció que ja existeixen a la ciutat. L’alcalde, Josep  Mayoral, ha explicat que amb el Consell de Ciutat “es tracta de trobar nous espais per parlar, compartir, fer construcció col·lectiva i buscar espais de corresponsabilitats.”

Debatre sobre temes estratègics de ciutat

El Consell de Ciutat esdevindrà un factor  estratègic  de  la  transformació permanent de la ciutat, perquè el seu principal objectiu és debatre els temes estratègics de Granollers. Josep Mayoral ha manifestat que “obrim un nou espai que hem de definir plegats per tractar els grans temes de ciutat.” Els projectes de ciutat responen als interessos col·lectius, a la suma de voluntats i d’objectius de tothom.

El Consell de Ciutat està regit per un reglament d’organització i funcionament, que preveu crear comissions de treball per portar a terme estudis o activitats. Es faran tres sessions plenàries a l’any, la primera de les quals serà el 6 de febrer de 2017.