Sentència favorable a l’Ajuntament de Granollers pel cas d’una multa coercitiva a una entitat bancària per tenir un habitatge desocupat

26 de Maig 2016
+

Des del 14 de gener de 2014 l’Ajuntament de Granollers ha instat, a través de multes coercitives, a les entitats bancàries que tenen habitatges desocupats durant més de dos anys a que els posin a la demanda de lloguer social. Durant aquest temps l'Ajuntament de Granollers ha cobrat cinc multes coercitives, de 5.000 euros cadascuna, a entitats bancàries amb pisos buits, en aplicació de la Llei d'Habitatge de Catalunya. Una d’aquestes entitats financeres ha interposat un recurs contenciós administratiu a l’Ajuntament de Granollers per haver-li imposat una multa de 5.000 €  per tenir un habitatge desocupat. L’entitat financera en qüestió estava al corrent de la situació, va rebre totes les notificacions que se li van fer durant la tramitació de l’expedient per tal que ocupés l’habitatge. Així ho reafirma la sentència a aquest recurs contenciós administratiu que dóna la raó a l’Ajuntament de Granollers i confirma la correcta tramitació de la multa coercitiva de 5.000 €. 

Fa dos anys que l’Ajuntament aplica multes coercitives a les entitats bancàries amb pisos buits 

L'Ajuntament ha destinat, l'import cobrat de les multes coercitives imposades a les entitats financeres, a polítiques d'habitatge que el consistori ja està desplegant (ajudes al lloguer, ajudes per sufragar els imports derivats dels consums de serveis bàsics com l'aigua, el gas, l'electricitat...). 

Ara mateix l'Ajuntament de Granollers té oberts 144 expedients d'aquests tipus a entitats bancàries. Aquestes sancions s'imposen d'acord amb la Llei de l'Habitatge de Catalunya per sancionar les entitats bancàries amb habitatges desocupats a la ciutat i intervenir en la millora de la situació pel que fa a les condicions d'accés a l'habitatge.