Quatre ajuntaments participen en la Marató de l’Estalgia per destinar l’estalvi econòmic a la pobresa energètica

L’Ajuntament de Granollers i els ajuntaments d’El Prat del Llobregat, Sant Boi de Llobregat i Sant Cugat del Vallès participaran conjuntament en La Marató de l’Estalgia, que s’esdevindrà durant aquest mes de febrer.

22 de Gener 2016
+
Al mig l'alcalde de Granollers, Josep Mayoral, flanquejat pel regidor de Medi Ambient i Espais Verds, Albert Camps i el director de l'Escola Municipal de Treball, Antonio Vicente

Es tracta d’una campanya per adoptar bones pràctiques en l’ús i el consum d’energia en trenta-vuit equipaments municipals amb una motivació afegida: destinar l’estalvi econòmic aconseguit per combatre la pobresa energètica. Els vint  edificis municipals de Granollers on es faran accions d’estalvi energètic són l’Ajuntament; la Biblioteca Can Pedrals; l’edifici del c. Portalet, 4; l’edifici de Can Puntes; l’edifici del c. Sant Josep, núm. 7; Policia Local; l’Escola de Música Josep M. Ruera, la Unitat Operativa de Serveis, l’Escola Salvador Espriu, l’Escola Pau Vila, l’escola Ferrer i Guàrdia, l’Escola Municipal Salvador Llobet, l’Escola Ponent, el Centre Vallès, l’Escola Mestres Montaña, l’Escola Joan Solans, l’Escola Granullarius, l’Escola Pereanton, l’Escola Municipal de Treball i l’Escola Lledoner.

Aquestes accions es duran a terme amb els objectius següents:

Reduir els consums d’electricitat, gas i aigua dels equipaments municipals, durant tot el mes de febrer de 2016, respecte als mateixos consums de l’any anterior. Per aconseguir aquest estalvi caldrà implantar bones pràctiques de consum energètic i buscar la implicació dels treballadors i treballadores municipals.

La quantitat econòmica del 100% resultant de l’estalvi energètic aconseguit en el període comprès entre l’1 i el 28 de febrer de 2016 respecte al mateix període de l’any anterior es destinarà a accions de lluita contra la pobresa energètica.

En la primera fase de la campanya es faran reunions i accions formatives als diferents agents implicats i es distribuiran materials de comunicació, conscienciació i sensibilització amb l’objectiu de difondre al màxim la informació a tots els responsables, personal, usuaris i empreses de serveis implicats en l’ús i la gestió dels equipaments municipals.

La campanya tindrà la seva part més visual durant el proper mes de febrer, quan els 20 equipaments de Granollers intentaran reduir els seus consums per aconseguir el màxim d’estalvi econòmic.

Els equipaments podran anar comparant, setmanalment, els consums del mes de febrer de 2016 amb el de l’any passat per tenir coneixement dels possibles resultats de les actuacions que hagin pogut fer.

Un cop finalitzada la campanya es valorarà l’estalvi aconseguit i es destinarà l’import a la lluita contra la pobresa energètica. Aquí entra en joc l'alumnat del Cicle Formatiu de Grau Mig d’instal·lacions elèctriques i automàtiques de l'Escola Municipal de Treball. Seran ells, amb l'assessorament de col·legis professionals d’aparelladors i arquitectes, els que visitaran alguns habitatges on els serveis socials municipals han detectat pobresa energètica (és a dir, aquells habitatges on es destina més del 10 % dels ingressos a pagar factures de subministraments d'energia).

Més enllà de les accions com a persones usuàries, l'Ajuntament ha adoptat en els darrers anys mesures més estructurals, com la instal·lació d’equips de telecontrol del consum d’aigua i energia en més d’una cinquantena d’equipaments municipals, l’ajust del funcionament dels sistemes de climatització a temperatures òptimes de confort tèrmic, i la substitució de l’enllumenat interior per sistemes més eficients, que garanteixen un ús més racional dels recursos energètics i un estalvi econòmic.

La campanya Estalgia no és nova a Granollers. El 2012 es va fer un campionat d'estalvi energètic en 12 centres esportius; el curs 2013-2014 es va dur a terme a les 17 escoles públiques de Granollers; i el mes de novembre de 2014 l'experiència es va repetir en 13 equipaments culturals. La suma total d'estalvi d'aquestes actuacions va ser de gairebé 28.000 euros. A més, aquesta acció va suposar una reducció d'emissions de gasos d'efecte d’hivernacle de 26 tones de CO2.