Granollers i Mollet s’alien per impulsar l’economia al Vallès Oriental

03 de Juliol 2012
+

L’alcalde de Mollet del Vallès, Josep Monràs, i el de Granollers, Josep Mayoral, han acordat treballar conjuntament per incentivar la promoció econòmica de la comarca. Davant l’actual crisi econòmica els alcaldes han mostrat la seva voluntat de posar en valor, contactar i interconnectar el sector públic, privat i associatiu per impulsar plegats l’economia del Vallès Oriental. A més volen posar en valor el projecte d’intencions de la C-17, tot reafirmant el compromís actiu amb els municipis de l’arc metropolità i els de la B-30, entenent que formar part de l’AP 7 (eix del mediterrani) i de la connexió amb comarques de la Catalunya interior (C-17).
 
“La nostra comarca és un territori emprenedor i industrial. És moment d’endegar un pla d’actuació per a reactivar l’activitat econòmica del Vallès Oriental” ha exposat l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral. Aquest pla ha d’impulsar la creació d’empreses i el teixit productiu de la comarca. Mayoral ha afegit que “el pla ha de fer de l’oferta formativa l’element essencial.”

Els dos ajuntaments posen a disposició de tots els municipis de la comarca els equipaments de promoció econòmica que disposen, d’una banda EMFO, Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional o l’Ocupació de Mollet del Vallès, i de l’altra Can Muntanyola. Centre de Serveis Avançats a les Empreses de Granollers.

L’objectiu que es marquen els dos alcaldes és sumar esforços per promocionar l’activitat econòmica del Vallès Oriental. “Davant les retallades el món municipal es posa al capdavant per generar ocupació” ha incidit l’alcalde de Mollet, Josep Monràs. Els dos alcaldes han explicat aquesta iniciativa a EMFO, a Mollet i a Can Muntanyola. Centre de Serveis Avançats a les Empreses de Granollers. Un equipament clau per a la xarxa d’innovació de la comarca, ja que integra tots els serveis de suport a l’activitat econòmica, disposa d’un servei d’allotjament empresarial i d’un centre de formació directiva.


Línies d’actuació:

1. Treballar de manera conjunta i coordinada amb els diferents nivells de l’administració pública, començant en primer lloc per la resta d’ajuntaments de la comarca i altres ens locals de caràcter supramunicipal, i, en especial, el govern de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, per reforçar la posició competitiva del Vallès Oriental pel que fa a les polítiques industrials, de recerca i de promoció econòmica.


2. Treballar de forma directa amb els alcaldes, l’empresariat i el món sindical, en la definició dels criteris, els plans d’actuació i la identificació de les oportunitats per a la reactivació de l’economia del territori que ens permeti alhora la consolidació de l’estructura econòmica del Vallès Oriental i l’atracció de nous negocis i inversions al territori.

3. Potenciar la creació de noves empreses a través d’assessorament i orientació als emprenedors, així com tenir una bona oferta formativa per tal que els nous emprenedors siguin capaços de gestionar i promocionar el seu nou negoci i assegurar-ne l’èxit.

4. Desenvolupar un bon ventall d’oferta formativa, professionalitzadora, de reciclatge i sobre noves tecnologies, per tal de preparar i millorar la qualificació de la ciutadania del municipi perquè estigui més preparada per a la inserció laboral. Treballar sobre les seves habilitats d’aprenentatge i socials, potenciant així el seu desenvolupament laboral i social.

5. Posar a l’abast de la resta d’ajuntaments del territori els serveis i les estructures de gestió de què disposem les dues ciutats per tal d’enfortir el treball compartit i potenciar el desenvolupament econòmic del territori amb l’objectiu d’aprofitar el que ja existeix i avançar en la recerca de sinergies.

6. Integrar dins els mateixos criteris d’actuació tots els sectors econòmics del Vallès Oriental, des dels pagesos i ramaders, la indústria, els serveis i el quart sector emergent, centrat en la innovació i la recerca. Cal fer una aposta per posar en relació les empreses de capital autòcton, pel seu compromís natural amb el desenvolupament del país, i les multinacionals, tot entenent que, en una economia globalitzada, l’externalització de la presa de decisions o del capitals, porta implícit que una part important del procés productiu i dels actius de l’empresa són sempre endògens a la planta productiva: directius, treballadors, empresa... i de la ciutat on viuen i treballen ells i les seves famílies.

7. Sensibilitzar, en la mesura de les nostres possibilitats, el sector financer de la necessitat de donar suport, mitjançant el crèdit, a la creació de noves empreses i a la consolidació i ampliació de les inversions a les existents.

8. Reconèixer i cooperar amb tots els agents claus en el desenvolupament de l’economia i els seus representats: associacions d’empresaris i d’autònoms, sindicats, i altres interlocutors socials.

9. Aprofitar les oportunitats que ens donen els nostres territoris, continuant potenciant models de desenvolupament sostenible a partir d’una estructura econòmica diversificada, d’acord amb les previsions dels respectius instruments de planificació urbanística. Aquestes eines ens permeten potenciar l’activitat econòmica des del sòl no urbanitzable fins al sòl urbà, sense oblidar les perspectives dels sectors pendents de desenvolupar, al ser susceptibles d’encabir el necessari equilibri entre els diferents sectors: indústria, comerç, serveis i primari i terciari associat, posant a l’abast sòl suficient per a l’atracció de nous negocis.

10. Som la porta nord de la Regió Metropolitana de Barcelona. Volem posar en valor la visió que des del planejament territorial metropolità es confereix als nostres municipis, en tant que nous punts de centralitat, molt propers a Barcelona, capital de Catalunya, considerada la ciutat amb més bona qualitat de vida d’Europa per als treballadors i treballadores i, a més, una zona del territori amb una potent xarxa de infraestructures de comunicació (viària i ferroviària) –que creiem que encara cal millorar– al ser el punt d’intersecció entre les infraestructures que des d’Europa arriben a l’entorn metropolità i les que van al llevant valencià o a l’interior de la península i viceversa. També en aquest sentit proposem potenciar l’eix de la C-17, com una de les vies estructurants del territori.