Els associats a Gran Centre Granollers rebran formació continuada al Centre Tecnològic i Universitari

Tots els cursos es poden pagar amb la targeta de Gran Centre

25 de Maig 2011
+

Fruit d'un conveni de col·laboració entre el Centre Tecnològic i Universitari i l'Associació de comerciants Gran Centre Granollers, els associats podran gaudir de formació continuada mitjançant jornades tècniques i activitats formatives que reforcin les competències en l'àmbit del màrqueting digital: reforç del domini del 2.0, posicionament, utilització d'internet com a canal de venda, etc. Els objectius d’aquest conveni són els següents: 1. Donar a conèixer entre els associats a Gran Centre- uns 280 establiments-, les instal·lacions, els serveis i el programa formatiu del CTUG. 2. Acollir a les instal·lacions del CTUG actes tècnics del pla de formació i activitats del CTUG per a comerciants, gestionar les inscripcions a aquestes activitats i atendre el col·lectiu. 3. Col·laborar en la organització de cursos de formació d’interès particular per als comerciants per tal que s’ajusti a les seves necessitats i concretament, organitzar formació continuada mitjançant les TIC. 4. Prescriure solucions tecnològiques per al posicionament i el màrqueting a Internet en col·laboració amb empreses TIC col·laboradores del CTUG. El CTUG organitzarà activitats formatives subvencionades per a autònoms, treballadors en règim general i persones en situació d'atur. Formació en les TIC (eines de gestió com l'excel, acces, word, internet) i noves tecnologies 2,0 d’interès per al col·lectiu de comerciants, professionals i empreses de serveis ja sigui a proposta l'Associació de Gran Centre o del propi CTUG. El CTUG assumirà la gestió de les inscripcions, col·laborarà en la difusió incloent informació en línia i atendrà el públic. A les activitats que organitzi Gran Centre, i es portin a terme a les instal·lacions del CTUG, s’aplicarà un descompte del 15% en les tarifes de preus públics vigents. En cas que les activitats de Gran Centre superin les 30 hores lectives anuals s’aplicarà un descompte addicional del 15% a totes les hores lectives. L'Associació de comerciants i empreses de serveis Gran Centre Granollers es compromet a compatibilitzar amb l'agenda del CTUG les activitats formatives i a fer arribar la informació de les activitats que organitzi amb el CTUG i les pròpies del CTUG que tinguin interès per als associats utilitzant els canals de difusió habituals de Gran Centre. Cursos que es poden pagar amb la targeta de Gran Centre? Cursos d'extensió universitària: Intensiu Practitioner PNL d'estiu, del 4 al 15 de juliol de 9 a 14 h i de 16 a 20 h Especialització en iMàrqueting, del 3 d'octubre al 19 de desembre, dilluns i dimecres, de 18 a 21 h Especialització en Final Cut, del 17 d'octubre al 21 de novembre de 18 a 21 h Postgrau en Autoconeixement i PNL, de 30 ECTS Cursos de certificació per a informàtics: VMWare, del 30 de maig al 9 de juny de 16.30 a 21 h ITIL V3 Foundation, del 6 al 21 de juny de 16 a 20 h Cursos de formació oberta: Photoshop 2, del 2 al 21 de juny de 18 a 20.30h Indesign CS, del 28 de juny al 14 de juliol acTIC mitjà bonificable, del 3 d'octubre al 14 de desembre, dilluns i dimecres, de 18 a 20.30 h Totes les píndoles de fotografia, icones i il·luminació que es programen al CTUG.