Art als Jardins de Can Guitart

Aquesta actuació forma part del projecte de dinamització de l'espai públic "A les places!" que promou l'Ajuntament de Granollers i que persegueix la implicació d'agents culturals i socials.

10 d'Abril 2015
+
Durant la cloenda de la intervenció artística als Jardins de Can Guitart

Als Jardins de Can Guitart (c. València) ja s’hi pot veure la intervenció artística que ha dirigit l'artista granollerí Pau Farell i que ha comptat amb la participació dels infants del Centre Obert Ponent, l'Escola Ponent, el veïnat del barri i l'Associació de Veïns de Ponent.

El mes de gener es va inaugurar el renovat espai del carrer de València que va rebre el nom de Jardins de Can Guitart, en record de la fàbrica tèxtil d'Antoni Guitart i Guitart que, fins als anys setanta, estava situada a la cruïlla dels actuals carrers de Ponent i València. Els jardins incorporen, entre d'altres, una zona de jocs infantils, noves plantacions i mobiliari urbà i una tanca amb portes per regular l'ús de l'espai. Dins d'aquest àmbit hi ha el Centre Obert de Ponent, un equipament municipal on s'educa en el temps de lleure a infants i adolescents del barri. 

L'artista granollerí Pau Farell ha coordinat la intervenció artística, amb la  col·laboració de tot el veïnat a l'hora de pintar, mitjançant una campanya de "cercamans". En la façana del Centre Obert de Ponent tots han pintat un mural del mapa del món i la frase “una sola raça, la humana”, un gran cor amb la paraula "respecte" i en una altra paret, un camp de futbol amb la paraula "món". Paraules, totes elles, sorgides de la participació del barri mateix.

Durant la cloenda de la intervenció artística els infants han agraït a Pau Farell el seu treball i, per això, han pintat desitjos amb els que han construït una garlanda que ha decorat els jardins durant el berenar de cloenda. De la seva banda Pau Farell ha fet donació duna proposta per promoure que el veïnat se senti seva aquesta part recuperada del barri.

Tota aquesta actuació forma part del projecte de dinamització de l'espai públic "A les places!" que promou l'Ajuntament de Granollers i que persegueix la implicació d'agents culturals i socials i ofereix activitats culturals i educatives als infants. De fet, alguns dels infants del barri Ponent ja es van implicar directament en les obres de transformació d'aquest nou espai verd. Van dissenyar la zona de jocs infantils, van plantar-hi tres arbres i van col·locar alguns panots del nou paviment. Ara, amb aquesta nova participació artística s'incideix en la necessitat que el veïnat no sigui un mer espectador, sinó un agent implicat en l'entorn immediat i en la seva conservació.