Disset comunitats han demanat la bestreta municipal de 6.000 € per fer projectes de rehabilitació d’habitatges

S’estan repartint més de 100.000 € d’ajuts entre els propietaris que s’han acollit a la reforma energètica del seu pis o casa

21 de Novembre 2023
+
Disset comunitats han demanat la bestreta municipal de 6.000 € per fer projectes de rehabilitació d’habitatges

L’Ajuntament de Granollers ha atorgat un total de 102.000 euros en bestretes a deu comunitats de propietaris del Grup Primer de Maig i set de la resta de la ciutat per facilitar la rehabilitació energètica d’edificis plurifamiliars. Cadascuna d’aquestes comunitats rebrà 6.000 euros per poder contractar l’arquitecta/e o arquitecta/e tècnic/a, per tal que els pugui fer el projecte necessari per rehabilitar el seu bloc. D’aquesta manera si la comunitat tira endavant les obres es podrà beneficiar de les importants subvencions vigents per rehabilitar energèticament els habitatges: els fons europeus Next Generation i una subvenció municipal del 30 %. En el cas de Primer de Maig aquestes subvencions oscil·len entre 8.100 i 21.400 euros de subvenció europea a la qual cal sumar la municipal: entre 3.700 i 4.300 euros. De manera que cada pis pot tenir una subvenció total entre 10.800 i 25.700 euros en funció de l’estalvi energètic aconseguit amb les actuacions fetes (aïllament de façanes i cobertes, canvi de finestres, etc.). En els cas de comunitats de propietaris de la resta de la ciutat la subvenció total que es pot rebre per habitatge fluctua entre 10.000 i 23.100 euros.

Granollers Rehabilitació Energètica (GRE) és l’oficina municipal que assessora i acompanya a les persones que vulguin tirar endavant una rehabilitació ja sigui del seu pis o casa o dins d’una comunitat de propietaris, per poder obtenir aquests importants ajuts.

Pel que fa a la rehabilitació individual ja s’han rebut a GRE, des que va obrir l’any passat, un total de 107 expedients, la majoria d’habitatges on es canvien les finestres per unes de més eficients. En aquest cas la subvenció europea és de fins a 3.000 euros per habitatge. A data 31 d’octubre, 37 persones ja han cobrat aquest ajut. Quan els expedients acabin el seu procés de tramitació s’hauran repartit 106.148,78 euros en el municipi.

Respecte a la rehabilitació d’edificis plurifamiliars i unifamiliars, hi ha tres expedients que han arribat a GRE i segueixen el seu curs per obtenir subvenció.

A més hi ha cinc expedients en procés de rebre la subvenció per poder obtenir la documentació de l’edifici, si ha estat construït abans de l’any 2000. Es tracta del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació, la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE) i el Certificat d’Eficiència Energètica (CEE), entre d’altres. Aquesta documentació és necessària per poder accedir a les subvencions europees Next Generation.

Altres indicadors de l’oficina

Des que Granollers Rehabilitació Energètica va obrir al públic el mes de maig de 2022 al carrer del Rec, s’han fet 4.275 atencions de persones interessades en la rehabilitació dels habitatges.

El personal de GRE visita gratuïtament l’habitatge o comunitat de propietaris i fa propostes d’actuació (rehabilitar façanes i cobertes, substituir finestres, posar plaques solars, etc.) per poder optar a les subvencions, així com revisa els pressupostos dels professionals i acompanya el propietari o propietària, resolent els seus dubtes, durant tot el procés de rehabilitació.