Recaptació Municipal

Aquest servei té encomanades les tasques de cobrament d'aquells tributs que es liquiden per primera vegada i d'aquells que no han estat pagats en període voluntari. Així mateix s'encarrega de la gestió de les domiciliacions bancàries d'aquells contribuents que vulguin pagar els seus tributs de padró mitjançant aquest sistema.

 

Contacte

Adreça: c. Sant Josep, 7, 1a planta.
Telèfon: 93 842 66 38

L'horari d'atenció és de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h, i els dijous, de 16 a 19 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juliol al 15 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.