Policia Local

Presta els seus serveis per protegir el lliure exercici dels drets i llibertats de la ciutadania. El cos d'agents de la Policia Local ordena, senyalitza i dirigeix el trànsit al municipi; instrueix atestats per accident; vetlla per al compliment de les ordenances, reglaments i bans municipals així com d'altres disposicions legals; protegeix el patrimoni urbà i vigila els espais públics, en col·laboració amb els altres cossos i forces de seguretat; respon a les sol·licituds d'auxili i col·laboració dels particulars en casos de calamitat; i vetlla per a la preservació del medi ambient.


Contacte

Adreça: carrer de la Princesa, 55
Telèfon: 93 842 66 92 - 092
Correu electrònic: governacio@granollers.cat
Horari: 24 hores