Servei de llicències d'activitats

Les funcions d'aquesta oficina són: l'habilitació d'instal·lació i exercici al municipi d'activitats amb incidència ambiental o de tipus comercial-industrial (comunicació prèvia, llicències, permisos i autoritzacions ambientals), així com el control i resolució de denúncies per molèsties produïdes per activitats (soroll, olors, emissions...)

Contacte:

Adreça: c. Sant Josep, 7, 3a

Telèfons: 93 842 66 59 i 93 842 66 57

Correus electrònics: mcastellsague@granollers.cat

                              icosta@granollers.cat