Agenda

+
26 oct. 2023 - 20:30h

El Sínode de bisbes: expectatives, esperances i possibilitats

Cristianisme i comunicació

Categoria: Jornada

 A càrrec de David Abadias, Bisbe Auxiliar de Barcelona

Presenta: Oriol Garangou, periodista