Adreça

Associació de persones sordes de Granollers i del Vallès Oriental (APSGVORI)

Adreça :
Enric Prat de la Riba, 77 (La Troca)
Telèfon :
+34687452896 (només per a SMS o Whatsapp)
Descripció :


Associació sense ànim de lucre contempla els següents objectius:

— Afavorir i potenciar la Comunitat Sorda com a col·lectiu amb unes característiques culturals específiques i unes necessitats i inquietuds pròpies

— Combatre les barreres comunicatives i lluitar per la integració de les persones Sordes en la societat

Les activitats que organitzen responen a aquests principis i són diverses: lúdiques, culturals, formatives i vindicatives. Activitats lúdiques i concursos de diferent caire, visites i excusions culturals amb interpretació a LSC, activitats dirigides al jovent amb sordesa, promoció de la comunitat signant catalana, promoció a la participació de la Comunitat Sorda en festes populars (Festa Major, Carnestoltes,...), organització de cursos i/o tallers de Llengua de Signes Catalana (LSC), etc.