Adreça

Oficina d'activitats de l'Ajuntament (llicències d'activitats)

Telèfon :
93 842 66 59