Adreça

Servei d'activitats de l'Ajuntament (llicències d'activitats)

Telèfon :
93 842 66 59
93 842 66 57