Adreça

Agència de residus de Catalunya

Adreça :
C. Doctor Roux, 80. 08017 Barcelona
Telèfon :
935 673 300
Adreça web :
http://www.arc-cat.net
Descripció :

L'Agència de Residus de Catalunya (nova denominació de la Junta de Residus arran de la publicació de la Llei 15/2003, de 13 de juny) té competència sobre els residus que es generen a Catalunya i els que es gestionen al seu àmbit territorial. Queden exclosos de la seva competència els residus radioactius, els residus resultants de la prospecció, l’extracció, el tractament i l’emmagatzematge de recursos minerals i de l’explotació de pedreres, els residus d’explotacions agrícoles i ramaderes que no siguin perillosos i s’utilitzin exclusivament en el marc de l’explotació agrària, els explosius desclassificats, les aigües residuals i els efluents gasosos emesos a l’atmosfera.