Adreça

Institut Català d'Energia, ICAEN

Adreça :
C. Pamplona, 113, 3a planta Barcelona
Telèfon :
93 622 05 00
Fax :
93 622 05 01
Adreça web :
http://icaen.gencat.cat/ca/inici
Descripció :

L'Institut Català d'Energia té per finalitat l'impuls i realització d'iniciatives i de programes d'actuació per a la recerca, l'estudi i el suport de les actuacions de coneixement, desenvolupament i aplicació de les tecnologies energètiques, incloses les renovables, la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica, el foment de l'ús racional de l'energia i, en general, l'òptima gestió dels recursos energètics en els diferents sectors econòmics de Catalunya.