Adreça

Institut Cartogràfic de Catalunya

Adreça :
Parc de Montjuïc E 08038 Barcelona
Telèfon :
935 671 500
Fax :
935 671 567
Adreça web :
http://www.icc.es
Descripció :

L'ICC realitza serveis cartogràfics de caràcter oficial i d'interès general per a la Generalitat de Catalunya, a més d'assumir estudis i treballs encomanats o sol·licitats per qualsevol entitat pública o particular. També fa predicció del perill d'allaus al Pirineu de Catalunya.