Adreça

Drenatge Urbans del Besòs, SL

Telèfon :
938 405 277 / 630 058 069
Fax :
938498 842
Descripció :

Neteja i manteniment de la xarxa de clavegueram