Adreça

Centre per al recondicionament i la recuperació de residus especials en petites quantitats

Adreça :
Polígon Pla Sota el Molí Montmeló
Telèfon :
93 568 66 00
Fax :
93 568 66 06
Descripció :

Servei de gestió de residus especials de tota mena a excepció dels: radioactius, sanitaris i explosius, classificats com a tals a l'ADR (Acord europeu sobre el transport internacional de mercaderies perilloses per carretera). Els residus han de lliurar-se en quantitats menors d'una tona, i el centre els reagruparà  i condicionarà amb la finalitat d'aconseguir un producte homogeni i en quantitat suficient, que pugui ser tractat en una planta externa de tractament de residus especials. Exemples de residus que es poden portar: dissolvents, pintures, productes de neteja, pesticides i plaguicides, reactius de laboratori, aerosols, solucions aquoses metàl.liques, etc.