Adreça

Granollers Promocions, SA

Adreça :
Carrer del Rec, 50
Telèfon :
93 860 12 00
Descripció :

Granollers Promocions, SA és l’empresa pública municipal de l’Ajuntament de Granollers constituïda per a la gestió directa del servei de promoció de les activitats econòmiques i socials, la gestió del patrimoni municipal del sòl, així com la gestió integral de les polítiques d’habitatge al municipi de Granollers.