Adreça

Borsa d'habitatge de lloguer

Adreça :
Carrer del Rec, 50
Telèfon :
93 860 12 00
Fax :
93 879 29 85
Descripció :

L'objectiu d'aquest servei és captar habitatges de lloguer de lliure mercat i fer de mediador entre els propietaris/àries d'habitatges i els llogaters, establint un sistema de garanties en el cobrament de les rendes i manteniment de la propietat, mitjançant la subscripció d'unes assegurances de caució i multirisc. Hi ha dues borses: una per als joves i una altra per a més grans de 35 anys amb diverses situacions socials. La borsa ofereix el servei de tramitació, gestió i informació gratuïta, i fa el seguiment periòdic dels contractes de lloguer signats, sense cap cost econòmic ni per als propietaris ni per als llogaters.