Adreça

Plaça de Can Trullàs

Descripció :

Placeta situada a la confluència dels carrers Sant Jaume i Sant Josep.