Adreça

Escola Oficial d'Idiomes

Adreça :
C. Veneçuela, 86
Telèfon :
93 870 46 61 / 93 849 98 88
Fax :
93 879 53 32
Adreça web :
http://www.eoivallesoriental.net
Descripció :

Les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI) són centres públics d'ensenyament d'idiomes moderns de tipus no universitari que imparteixen els ensenyaments especialitzats regulats en la llei 29/1981. A l'EOI de Granollers aquest any s'imparteix anglès i alemany fins a nivell de 5è en horaris de tarda i nit. Horari: de 15 a 21 h cada dia.