Adreça

Equip d'Assessorament Psicopedagògic. EAP

Adreça :
Av. del Parc, 9 1r.
Telèfon :
93 846 41 62
Fax :
938 464 507
Descripció :

L'EAP és un equip de psicopedagogs i assistent social que té com a funció orientar i assessorar als mestres i professors dels centres en aspectes com l'atenció a la diversitat i el tractament als alumnes amb necessitats educatives especials.