Adreça

Centre de Recursos Pedagògics

Adreça :
Av. del Parc, 9 1r.
Telèfon :
938 464 507
Fax :
93 846 45 07
Adreça web :
http://www.xtec.cat/crp-granollers
Descripció :

El Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Oriental és un Servei Educatiu del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que té per objectiu bàsic oferir un suport actiu a la tasca de tot el professorat dels diferents nivells educatius, excepte l'universitari. Aquest suport es concreta en oferta de serveis, materials, documents, aparells, etc. El CRP porta la gestió del Pla de Formació Permanent pel Professorat de la Zona.