Adreça

Oficina Integral de la Seguretat Social (OISS)

Adreça :
Josep Umbert, 84-86
Adreça web :
http://www.seg-social.es
Descripció :

En aquest centre es concentren els serveis de les unitats administratives de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de la Unitat de Recaptació Executiva i de l'Institut Nacional de la Seguretat Social

Telèfon Institut Nacional Seguretat Social: 93 870 18 94 / 93 870 61 34.

Telèfon Tresoreria General de la Seguretat Social: 93 861 12 90.

Telèfon Unitat de Recaptació Executiva: 93 860 11 80.

L'Informe de vida laboral s'ha de sol·licitar via telefònica al 901 50 20 50 o a www.seg-social.es. L'oficina que expedeix l'informe en atenció presencial és al c. Indústria, 114, 2a planta de Barcelona.