Adreça

AMIC (UGT) - Associació d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya

Adreça :
Carrer d'Esteve Terrades 30-32
Telèfon :
938 704 702
938 704 258
Adreça web :
http://web.associacioamic.cat/index.php
Descripció :

L'Associació d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya (AMIC) és una entitat sense ànim de lucre que treballa per aconseguir la plena atenció laboral, social i política de les persones migrants.

Objectius:

  • - Donar suport en tot allò referit a les migracions.
  • - Donar suport a tècnics i professionals d'institucions, així com a entitats socials, sobre la situació documental de la població immigrada, l'acollida i el seu establiment a les ciutats.
  • - Afavorir el procés d'inserció i integració de la població migrant en el mercat de treball des d'una perspectiva sindical, fomentant la igualtat i la millora dels drets dels treballadors.
  • - Impulsar l'establiment de forma normalitzada de plans d'acollida i de gestió de la diversitat a les empreses.
  • - Contribuir en la construcció d'una societat intercultural on es respecti i es reconegui la diversitat (entesa en un sentit ampli), així com els elements comuns i compartits que garanteixin la interacció i el coneixement mutu entre els ciutadans, com a via per a reforçar el sentiment de pertinença que és un fonament de la cohesió.
  • - Promocionar el coneixement i ús de la llengua catalana entre les persones no catalanoparlants.
  • - Contribuir a millorar la cohesió social i la convivència.

 

Horari d'atenció (cal demanar cita prèvia per via telefònica): 

  • Dilluns de 16 h a 18.30 h (no afiliats a la UGT de Catalunya).
  • Dijous de 16 h a 18.30 h (per afiliats)

 

Xarxes socials: