Adreça

Ajuntament C/ Sant Josep, 7

Adreça :
C/ Sant Josep, 7
Descripció :

En aquest edifici es troben els serveis municipals següents:

Arxiu municipal, soterrani.

Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), planta baixa

Àrea Econòmica: Recaptació, Intervenció, Gestió Tributària, Compres, 1a planta.

Comptabilitat, Tresoreria, Planificació Econòmica, 2a planta.

Servei d'Urbanisme, 3a planta. 

Obres i Projectes, 4a planta.

Consulteu el detall d'aquests i altres serveis municipals en aquest enllaç.