Renda bàsica d’emancipació

Què és?

La renda bàsica d'emancipació (RBE) és un ajut del Ministeri de Foment adreçat als joves per ajudar-los a pagar el lloguer del seu habitatge habitual. El Reial Decret-llei 20/2011, de 30 de desembre, ha derogat aquest ajut.

Com es tramita?

Actuament només es poden tramitar canvis pels que ja són perceptors.

Més informació: