Mou-te per la ciutat

Segons les dades del Pla de Mobilitat de Granollers (2009), el 72% dels desplaçaments interns per la ciutat de Granollers es realitzen a peu o en bicicleta, el 24% en vehicle privat i el 4% en transport públic.

A peu

 

La mida del nucli urbà de la ciutat compacta (de 3,5 km de llarg per 1 km d'amplada) fa que una persona sense dificultats de mobilitat pugui fer la major part dels seus desplaçaments a peu. De fet, aquest és el mitjà de desplaçament majoritari a l'interior del nucli urbà de Granollers. Segons les dades del Pla de Mobilitat Urbana, el 72% dels desplaçaments interiors de la ciutat es fan a peu.

 

Autobús urbà

Per als recorreguts més habituals, des dels barris de la ciutat, els equipaments i serveis que concentren major demanda (Hospital general, estacions de tren, centres d'oci...) es poden utilitzar els autobusos urbans, que donen servei, a més de la capital, als nuclis urbanitzats dels termes municipals de Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, que formen la conurbació urbana de Granollers.

El servei consta de:

- 5 línies els dies laborables:

L1. Can Gili - Canovelles - La Torreta

L21. Can Bassa - Can Mònic

L22. Can Bassa - Bellavista

L3. Canovelles - Font Verda 

- 2 línies els caps de setmana i el mes d'agost:

L1. Can Gili - Canovelles - La Torreta

L20. Can Bassa - Can Mònic - Bellavista

Tota la informació: parades, horaris, telèfons d'informació, la podeu trobar clicant aquí.

Servei de taxi

Per als recorreguts porta a porta, és molt útil el servei de radio taxi. Servei 24 hores al telèfon 93 870 30 28. 

 

Bicicleta

 

Granollers és una ciutat molt apta per a l'ús de la bicicleta, perquè la major part del seu nucli urbà és pla i el temps acompanya. Però és encara un mitjà poc utilitzat perquè cal millor els itineraris i l'aparcament segur per a bicicletes. És per això que progressivament es van fent passos per adequar la ciutat a l'ús de la bicicleta: ampliació de la zona peatonal; creació de zones 30 de trànsit pacificat, senyalització d'itineraris més segurs,…

 

Vehicle privat

Segons les dades del Pla de Mobilitat de Granollers, el vehicle privat, amb el que es fan gairebé el 75% dels desplaçaments externs a i des de la ciutat, suposa el 24% dels desplaçaments per l'interior de la ciutat. Les mesures proposades en el Pla de Mobilitat tendeixen a fer disminuir encara més aquesta xifra per tal de potenciar altres mitjans de transport.

Aparcaments gratuïts

Granollers disposa en tot el seu perímetre urbà de 6 aparcaments municipals gratuïts: Ramon Llull, Conca del Besòs, Parc del Congost; J. Vinyoli; la Bòbila; i Carles Riba, amb una capacitat que supera les 1.500 places.

Aparcaments soterrats

Es disposa de 7 aparcaments soterrats a l'entorn del nucli històric peatonalitzat, amb una capacitat per a més de 1.500 places d'aparcament

Zones blaves

A l'entorn del nucli històric, es disposa de 900 places en superfície d'aparcament en zona blava.