L'autoconeixement en la recerca de feina

 

Àrea de l'activitat: 7. Orientació acadèmica i laboral

Tipus d'activitat: Xerrada

 

Objectiu de l'activitat:

  • Saber què és una competència i per a què serveix en el món laboral.
  • Fer que el/la participant prengui consciència de la importància de conèixer-se per poder decidir quina professió farà en el futur.
  • Fer que el/la participant comenci a definir el propi perfil personal (interessos, habilitats, personalitat i valors).
  • Incidir en l’eliminació de prejudicis sexistes del món laboral i en la segmentació horitzontal i vertical. 

Descripció breu de l'activitat:

Aquest taller consta d’una primera introducció teòrica i després s’utilitzen tres dinàmiques en una segona part
més pràctica. Les dinàmiques són les següents.
1. Com sóc?: que es preguntin com són i marquin les competències que més defineixen com són en
el llistat de competències que se’ls hi entregarà. També hauran d’apuntar quina professió voldrien fer
en un futur per veure com encaixen les seves competències i quines han de treballar.
2. Joc de rol playing entrevista per competències: Es reparteix a l’alumnat un conjunt de
currículums sense competències, hauran d’escollir quines competències encaixen més amb la
professió que els hi ha tocat. A partir d’aquests es realitzaran entrevistes per competències amb el
currículum que tinguin. D’aquesta manera podran veure la necessitat de conèixer les competències
pròpies a l’hora d’entrar al mercat laboral.
3. Vídeo Exprésate todos los días

 

Nivell educatiu al qual s'adreça:

Batxillerat i Cicle formatiu de grau mitjà

 

Temporalització:

Durada: 1 hora

Calendari: Durant tot el curs escolar

 

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup: Màxim de 30

Horari de l'activitat: Dilluns i divendres matí

Lloc on es desenvolupa l'activitat: Aula del centre escolar

 

L'organitza: Servei de Joventut

 

Nom de la persona de contacte: Bernat Panadés (Servei de treball de l'Oficina Jove del Vallès Oriental)

Correu electrònic de la persona de contacte: treball.vallesoriental@oficinajove.cat

Preu: Gratuït

 

Observacions:

Material necessari:

Aula per treballar en grup amb pissarra, projector i ordinador amb connexió a Internet.

 

El Servei de Treball de l'oficina Jove al oferir tallers a tots els centres de secundària de la comarca ofereix únicament una activitat formativa per a grup classe.

Creiem que cal dur a terme les xerrades en les hores que puguin ser més de profit per a l’alumnat, per això desaconsellem completament sol·licitar i programar les xerrades a les últimes hores del dia; en cas que es demanin en aquest horari de forma sistemàtica ens posarem en contacte amb el centre per realment comprovar la utilitat i el sentit de la
xerrada.
La calendarització s’establirà per ordre d’arribada de les peticions, però s’estableix com a data límit d’entrega de sol·licituds el 28 de desembre de 2018. Les sol·licituds rebudes més enllà d’aquesta data s’assumiran només si hi ha disponibilitat.Tots els tallers proposats es realitzaran amb perspectiva de gènere

Activitat oberta a grups de fora de Granollers:

 

 

Sol·licita aquesta activitat