Processos de participació

Són actuacions de l’Ajuntament destinades a facilitar i promoure la intervenció de la ciutadania en l’orientació, definició i planificació de les polítiques i accions públiques.

Poden tractar sobre temes sectorials, territorials, específics o globals i ser oberts a tota la població o adreçar-se a col·lectius específics.

El volum de processos de participació creix, i el 2018 en destaquen els Pressupostos participatius. Aquesta és una fórmula que es repetirà periòdicament i sempre que sigui possible perquè és una eina que permet conèixer, de manera directa, les inquietuds de la ciutadania.

Internament, diverses àrees experimenten l'oportunitat i el valor afegit de convertir algunes de les seves línies de treball en processos participatius. Alguns amb resultats molt positius, com el projecte "Fem un jardí".

 

L’Ajuntament té el compromís d’organitzar processos de participació de forma preceptiva en l’aprovació de plans i programes estratègics i sectorials, tal i com s’ha fet amb el Reglament de participació ciutadana.

Es podran crear grups motors o comissions de seguiment per donar suport a aquests processos, formats per ciutadania, entitats, col·lectius i responsables tècnics municipals relacionats amb el tema.

 

 

 

 

Pressupostos participatius

Fem un jardí

Plans de ciutat

II Pla Estratègic