Consells de participació

Els consells de participació són òrgans de participació que permeten la trobada regular entre la ciutadania i/o les seves entitats i l’Ajuntament, per debatre i compartir opinions i propostes sobre actuacions municipals. El seu objectiu és facilitar la participació ciutadana en l’àmbit de més proximitat.

Es podran crear consells en relació a àmbits de competència municipal. Per constituir-se caldrà aprovar un reglament de funcionament i perquè es consideri viu s’haurà de reunir com a mínim una vegada en dos anys. 

Els seus membres es reuneixen periòdicament i poden tenir una durada determinada per l’acord de creació o indefinida.

Existeixen dos nivells de treball: el plenari i les comissions, que són grups de treball de petit format, més operatius i permeables al debat i a la participació.

A Granollers, a més del Consell de Ciutat, que té una visió transversal de la ciutat, tenim un conjunt de consells, comissions i taules sectorials:

  
Consell de ciutatConsell del Poble de PalouConsell de la FPConsell EscolarConsell dels InfantsConsell de JoventutConsell de l'Esport
      
Consell Econòmic i SocialConsell de Mobilitat

Consell Medi Ambient i Sostenibilitat

Consell de Cooperació i SolidaritatConsell Assessor per la PauConsell Directiu del PE