Guia de joguines no sexistes

Guia de joguinesCoincidint amb les festes de Nadal, l'Ajuntament ha editat la guia Infància, jocs i joguines, amb recomanacions relacionades amb l'ús sexista de les joguines. La difusió, que es farà arribar a les famílies a través de les escoles i que també es pot trobar en equipaments com biblioteques i centres cívics, posa l'accent en el valor que té el joc en la formació de la personalitat de l'infant.

La guia recorda la conveniència que nens i nenes juguin indistintament amb cuinetes i camions, nines o pilotes, perquè això n'afavoreix el desenvolupament de capacitats necessàries quan siguin grans. La guia ha estat impulsada pel CIRD, Centre d'Informació i Recursos per a Dones, amb el suport de les biblioteques, el Consell dels Infants, Grup de Dones Entre Mares i diversos serveis municipals (Salut Pública i Consum, Educació, Cultura, Serveis Socials i Infància).