Reciclar a la resta de la ciutat

Als carrers de Granollers hi ha contenidors per recollir la matèria orgànica, el paper i cartró, els envasos lleugers, el vidre, el rebuig, les piles i la roba.

Horaris per llençar les deixalles als contenidors

 • Rebuig, al contenidor gris i orgànica, al contenidor marró: de 18 a 21 h, de dilluns a dissabte.
 • Vidre al contenidor verd: de 8 h a 22 h
 • Altres fraccions: les 24 hores del dia

* Els festius no es fa la recollida de residus.

Deixalleries

A Granollers existeixen dues deixalleries:

 • Granollers Nord
 • Granollers Sud

Els horaris es poden consultar al web del Consorci per la Gestió dels Residus del Vallès Oriental  

Els particulars que no tenen mitjans per dur els mobles directament a la deixalleria poden trucar al telèfon del Servei de Recollida de Mobles Vells, telèfon 93 842 67 89 (de dilluns a dijous, de 8 h a 15 h i divendres, de 8 h a 14 h).

Matèria orgànica

Hi llencem:

Restes de fruita i verdures, restes de carn i peix, restes de menjar cuinat o en mal estat, closques d’ou, fruits secs i mariscs, marro del cafè, bossetes d’infusions, restes de pa, paper de cuina, tovallons i mocadors de paper, elements de fusta com els escuradents, els pals de gelat, de fer pinxos, cendres de fusta, taps de suro, serradures, rams, flors i restes de plantes de mida petita i no llenyoses.

No hi llencem:

Pols d’escombrar i la brossa de l’aspiradora, la cendra de la llar de foc, les compreses i bolquers, les venes, gasses di el cotó, els plats i tasses de ceràmica i ossos de pernil.

Envasos lleugers 

Hi llencem:

 • Envasos de plàstic: ampolles d’aigua, iogurts, etc.
 • Envasos metàl·lics: llaunes de ferro i d’alumini, esprais buits, tapes metàl·liques
 • Altres com els brics de cartró i alumini, les safates de porexpan

No hi llencem:

Pots metàl·lics de pintura o productes químics, pneumàtics, petits electrodomèstics de plàstic, productes d’informàtica, cel·lofana, joguines de plàstic, tovallons de paper.

Paper i cartró

Hi llencem:

Material d’oficina (llibretes, sobres, papers, etc.) sense grapes i clips, diaris i revistes, capses de cartró, envasos de paper, papers d’embolicar, etc.

No hi llencem:

Papers plastificats, cel·lofana, tovallons i paper de cuina usats, fotografies, tetrabrics.

Envasos de vidre

Hi llencem:

Ampolles, pots copes, gerres i cendrers de vidre

No hi llencem:

Vidre de finestres, miralls, taps d’ampolles i pots, bombetes i fluorescents, ceràmica, pots buits de medicaments

Rebuig

Hi llencem:

Pols d’escombrar i la brossa de l’aspiradora, la cendra de la llar de foc, les compreses i bolquers, les venes, gasses i el cotó.

Deixalleria

No tots els residus es recullen en els contenidors que trobem al carrer, n’hi ha que necessiten un tractament especial i que cal portar-los a la deixalleria.

 • Residus municipals especials: pneumàtics, fluorescents i làmpades de vapor de mercuri, bateries, dissolvents, pintures i vernissos, piles, electrodomèstics que continguin substàncies perilloses, olis minerals usats
 • Residus municipals voluminosos: mobles i altres, electrodomèstics, ferralla electrònica
 • Fracció vegetal: restes de plantes de mida petita i no llenyoses en grans quantitats, fracció vegetal llenyosa