Reciclar a l'illa de vianants

El mes de març de 2012 es va posar en marxa un nou model de recollida de residus a l’illa de vianants del centre de la ciutat, tant per als habitatges com per als establiments comercials.

Reciclar a casa

Reciclar als establiments

 

Com que a l'illa de vianants no hi ha espai suficient per poder col·locar de manera permanent els diferents contenidors de recollida selectiva, s’hi aplica un sistema de plataformes mòbils que disposen de contenidors per a totes les fraccions dels residus domèstics.

Aquestes plataformes es col·loquen en uns llocs determinats i durant unes hores al dia, per la tarda i fins les 0 h.

Aquest sistema funciona diferent en funció d’on es viu i d’on és l’establiment. No tots els habitatges i establiments de l’illa de vianants poden utilitzar les plataformes. S’han creat dues zones diferents:

- Una zona d’habitatges i establiments que han d’utilitzar els contenidors de les plataformes.

- Una zona d'habitatges i establiments (la més exterior) que han d'utilitzar els contenidors de la perifèria de l'illa de vianants.

 

Les plataformes

- Es poden utilitzar des del moment de la seva ubicació i fins a les 0 h

- S’hi recullen les 5 fraccions de residus domèstics: rebuig, matèria orgànica, envasos lleugers, de vidre i paper. És important separar els residus en les diferents fraccions per tal de no col·lapsar el contenidor de rebuig de cada plataforma.

- Disposen d’una senyalització que indica què s'ha de dipositar a cada contenidor.

- En el cas dels veïns no estiguin a casa en l'horari d'ús de les plataformes i dels establiments que tinguin un horari no coincident amb la plataforma, hauran d’utilitzar els contenidors de la perifèria de l'illa de vianants en els horaris següents:

  • Rebuig: al contenidor gris i orgànica al contenidor marró, les 24 hores del dia, de dilluns a dissabte.
  • Vidre: al contenidor verd de 8 a 22 h.
  • Envasos lleugers al contenidor groc i paper i cartró al contenidor blau les 24 hores del dia.