SIAD: atenció a les situacions de violència masclista

+

Guia d'actuació per a dones que estiguin patint violència de gènere en situació de permanència domiciliària derivada de l'estat d'alarma pel COVID-19

En el cas de les dones de Granollers que es troben en qualsevol situació vinculada a les violències masclistes el SIAD ofereix una atenció que consta de:

1. Acollida i atenció social:

L’atenció social és la via d’entrada a l’atenció integral i consta d’una primera visita d’acollida amb la treballadora social del servei en la qual es valora la situació i s’acorden les següents accions o derivacions a realitzar, ja sigui a través del propi servei d’atenció social, de la derivació a l’atenció psicològica o la coordinació amb d’altres serveis de la ciutat.

Es pot accedir al servei demanant cita prèvia al CIRD

2. Atenció psicològica:

Consta de diverses sessions d’atenció psicològica individual després de les quals es proposa a les usuàries accedir a l’atenció grupal. Actualment hi ha dos grups en funcionament, el GAM (Grup d’atenció al maltractament) de caràcter terapèutic i el TAP (tallers d’apoderament personals) de caràcter socioeducatiu.

L’accés a l’atenció psicològica es fa per derivació de la treballadora social del servei d’acollida i atenció social.

3. Assessorament jurídic:

Té com a finalitat oferir un servei gratuït de consulta i orientació jurídica a les dones en qualsevol aspecte legal (separacions o divorcis, situacions de discriminació en l’àmbit laboral, etc)

Es pot accedir al servei demanant cita prèvia al CIRD