Si treballes, què has de saber

 

Àrea de l'activitat: 7. Orientació acadèmica i laboral

Tipus d'activitat: Xerrada

 

Objectiu de l'activitat:

- Conscienciar de la importància que té el coneixement dels drets i deures com a treballador o
treballadora.
- Donar a conèixer els documents legals que regulen una relació laboral entre treballador o
treballadora i empresa.

 

Descripció breu de l'activitat:

L’activitat té caràcter teòrico-participativa mitjançant, si es vol, del kahoot!. Aquest model de treball permet visualitzar i prendre consciència d’allò que veritablement cal saber de forma interactiva. Si no es permeten els mòbils és realitzarà mitjançant presentació.
 
Continguts:
  • Sensibilització sobre les problemàtiques socials que pateixen alguns sectors socials en el marc laboral.
  • El marc legal que regula la relació entre el treballador, l’empresari i l’empresa.
  • El contracte de treball.
  • El salari i la nòmina.
  • Causes i efectes de l’extinció del contracte de treball.
  • Característiques de l’extinció de la relació laboral i de l’acomiadament.  

 

Nivell educatiu al qual s'adreça:

Batxillerat, Cicle formatiu de grau mitjà i Cicle formatiu de grau superior

 

Temporalització:

Durada: 1 hora

Calendari: Durant tot el curs escolar

 

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup: Màxim de 30

Horari de l'activitat: Dilluns i divendres matí

Lloc on es desenvolupa l'activitat: Aula del centre escolar

 

L'organitza: Servei de Joventut

 

Nom de la persona de contacte: Bernat Panadés (Servei de treball de l'Oficina Jove del Vallès Oriental)

Correu electrònic de la persona de contacte: treball.vallesoriental@oficinajove.cat

Preu: Gratuït

 

Observacions:

Material necessari: aula per a treballar en grup amb pissarra, projector i ordinador amb connexió a internet.

 

El Servei de Treball de l'oficina Jove al oferir tallers a tots els centres de secundària de la comarca ofereix únicament una activitat formativa per a grup classe.

 Creiem que cal dur a terme les xerrades en les hores que puguin ser més de profit per a l’alumnat, per això desaconsellem completament sol·licitar i programar les xerrades a les últimes hores del dia; en cas que es demanin en aquest horari de forma sistemàtica ens posarem en contacte amb el centre per realment comprovar la utilitat i el sentit de la
xerrada.
La calendarització s’establirà per ordre d’arribada de les peticions, però s’estableix com a data límit d’entrega de sol·licituds el 28 de desembre de 2018. Les sol·licituds rebudes més enllà d’aquesta data s’assumiran només si hi ha disponibilitat.Tots els tallers proposats es realitzaran amb perspectiva de gènere

Activitat oberta a grups de fora de Granollers:

 

 

Sol·licita aquesta activitat