I després de l'ESO què?

+

 

Àrea de l'activitat: 7. Orientació acadèmica i laboral

Tipus d'activitat: Xerrada

 

Objectiu de l'activitat:

- Informar els alumnes dels estudis que poden fer en finalitzar l'educació secundària obligatòria (ESO).
- Donar a conèixer l’oferta acadèmica d’estudis postobligatoris que ofereix la nostra comarca.
- Resoldre els dubtes acadèmics dels joves i ajudar-los en la seva elecció.
- Facilitar la tasca orientadora de pares, mares i professors.

 

Descripció breu de l'activitat:

Xerrada d'orientació i informació en què s’exposan de manera clara i esquemàtica totes les diferents opcions acadèmiques reglades i no reglades que hi ha en finalitzar l’ESO: Batxillerat (selectivitat), CFGM (FP, artístics i esports), PFI i Prova d'accés als CFGM.
I més concretament s’explicarà l’oferta formativa del Vallès Oriental, a partir de la guia d’ensenyaments postobligatoris del Vallès Oriental.
Abans de dur-la a terme, cal que el centre demani i exposi les opcions en què vol que es faci més incís. També es pot fer una demanda concreta sobre alguna de les opcions, per exemple, una xerrada sobre la selectivitat i l'accés als Cicles Formatius (preparació proves, etc.).

 

Nivell educatiu al qual s'adreça:

ESO. 4t, Postobligatoris. PFI, Escola d'adults, AMPA / famílies

 

Temporalització:

Durada: 1 hora

Calendari: Al llarg del curs escolar

 

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup: Mínim de 6 i màxim de 25-30

Horari de l'activitat: A determinar

Lloc on es desenvolupa l'activitat: Aula del centre escolar o en l'Equipament Gra

 

L'organitza: Servei de Joventut

 

Nom de la persona de contacte: Sandra Junqueras

Correu electrònic de la persona de contacte: sjunqueras@externs.granollers.cat

Preu: Gratuït

 

Observacions:

 

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers: No

 

 

Sol·licita aquesta activitat