"Anem per feina", joc de rol

+

 

Àrea de l'activitat: 7. Orientació acadèmica i laboral

Tipus d'activitat: Taller

 

Objectiu de l'activitat:

- Proporcionar a la gent jove les eines necessàries per encarar el procés de recerca de feina amb la
màxima informació possible.
- Donar a conèixer el marc bàsic de les relacions laborals i la realitat del mercat de treball actual,
tot fomentant un esperit crític envers les relacions que es desprenen d’aquesta realitat.
- Fomentar un procés d’incorporació laboral juvenil més conscient i participatiu, tot incidint en la
importància de l’acció col·lectiva i de la informació sobre els propis drets com a mecanismes útils en l'àmbit laboral.

 

Descripció breu de l'activitat:

Aquest taller té un caràcter eminentment pràctic i lúdic.
S’inicia amb una exposició introductòria dels conceptes bàsics, tant sobre la recerca de feina (canals de recerca, recursos d’ocupació i eines de recerca), com sobre la condició de treballador o treballadora pròpiament (drets bàsics, importància dels contractes, nòmines, convenis, etc.).
El taller prossegueix amb un joc de simulació en què els joves han d’adoptar el rol que apareix al currículum que se’ls assigna a l’atzar. Amb aquesta nova identitat, han d’afrontar les diverses situacions que apareguin durant el seu procés d’inserció laboral, en el qual es distingeixen principalment tres actors: l’empresari o empresària, que decideix si es produeix o no la contractació; els i les joves que cerquen la feina i són contractats, i les institucions, entre les quals s’inclouen l’administració, els recursos d’ocupació i els sindicats. El joc té com a objectiu fer veure als joves la importància d'anar preparat a l'entrevista de feina, saber escollir les ofertes de feina a les quals pot optar, i practicar possibles situacions i preguntes que normalment es presenten en els processos de selecció.
L’activitat conclou amb un tancament en què es posen en comú, es comenten i s’expliquen les situacions més rellevants que s’han donat durant el taller, així com els conceptes més importants per assolir una incorporació laboral tan conscient com sigui possible.

 

Nivell educatiu al qual s'adreça:

ESO. 4t

 

Temporalització:

Durada: 2 hores

Calendari: Durant tot el curs escolar

 

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup: Màxim de 30

Horari de l'activitat: Dilluns o divendres al matí

Lloc on es desenvolupa l'activitat: Aula del centre escolar

 

L'organitza: Servei de Joventut

 

Nom de la persona de contacte: Bernat Panadés (Servei de treball de l'Oficina Jove del Vallès Oriental)

Correu electrònic de la persona de contacte: treball.vallesoriental@oficinajove.cat

Preu: Gratuït

 

Observacions:

Material necessari: aula per a treballar en grup

 

El Servei de Treball de l'oficina Jove al oferir tallers a tots els centres de secundària de la comarca ofereix únicament una activitat formativa per a grup classe.

 Creiem que cal dur a terme les xerrades en les hores que puguin ser més de profit per a l’alumnat, per això desaconsellem completament sol·licitar i programar les xerrades a les últimes hores del dia; en cas que es demanin en aquest horari de forma sistemàtica ens posarem en contacte amb el centre per realment comprovar la utilitat i el sentit de la
xerrada.
La calendarització s’establirà per ordre d’arribada de les peticions, però s’estableix com a data límit d’entrega de sol·licituds el 28 de desembre de 2018. Les sol·licituds rebudes més enllà d’aquesta data s’assumiran només si hi ha disponibilitat.Tots els tallers proposats es realitzaran amb perspectiva de gènere.

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers:

 

 

Sol·licita aquesta activitat