Orientació fiscal, laboral i econòmica per a entitats i associacions ciutadanes

Un servei presencial, gratuït i personalitzat per ajudar a les entitats sense ànim de lucre, a resoldre tots aquells dubtes específics dels diferents àmbits de la gestió associativa

Finalitat del servei: ajudar a les entitats i associacions sense ànim de lucre a resoldre dubtes específics en els àmbits fiscal, laboral i econòmic de la gestió associativa.

Destinataris del servei: podran accedir al servei les associacions sense ànim de lucre que estiguin inscrites en el Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes i que tinguin les dades actualitzades, d'acord amb el què indica el Reglament del RMEAC.

Contingut del servei: orientació fiscal, laboral i econòmica adreçada a associacions i entitats ciutadanes sense ànim de lucre, per part de professionals especialistes en aquests àmbits de la gestió associativa.

Desenvolupament del servei: atenció presencial i individualitzada a una entitat, d'una hora màxima de durada, on l'entitat informarà al/la professional orientador/a sobre l'organització, funcionament i activitat de l'entitat, per tal d'identificar les obligacions fiscals, laborals i econòmiques a les que l'entitat ha de respondre i així poder orientar-la sobre quines són les eines de gestió interna, els tràmits i els canals -tant presencials com telemàtics-, que ha d'usar per a tal fi. L'entitat podrà mostrar al/la professional orientador/a la documentació que consideri oportuna per tal que l'orientació sigui el màxim d'eficaç (llibres de comptabilitat, models de contractació, models de factures, rebuts, etc.)

 

Pots demanar cita prèvia presencialment, per telèfon o per correu electrònic:

Participació Ciutadana
Carrer del Rec, 19 - Granollers

Horaris: Dies laborables de 09,00h a 14,00h
Tel. 93 842 68 37

registreentitats@ajuntament.granollers.cat

Atenem totes les demandes en un termini màxim de tres dies hàbils i acordem una reunió personalitzada amb el grup i/o representant de l'entitat.