Pla de paisatge de Granollers

L’Àrea Territorial de l’Ajuntament de Granollers, en el seu interès per la bona gestió del paisatge, va manifestar el seu interès en conèixer les tipologies de paisatge que configuren el seu àmbit municipal i en saber com poden incidir, en la seva qualitat i evolució, els usos i activitats que en elles es desenvolupen.

 

ENTRA I PARTICIPA!

 

L’any 2011 es va impulsar la realització del “Pla de Paisatge de Granollers”, un instrument de planificació paisatgística pioner pel que fa a l’aplicació del Conveni Europeu a l’escala local. Aquesta iniciativa compta amb el suport de nombroses institucions dedicades al paisatge: l’Observatori del Paisatge, la Xarxa Europea per a l'aplicació del Conveni Europeu del Paisatge (Recep-Enelc), el Màster en Intervenció i Gestió del Paisatge de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), etc.

En aquest context, i en col·laboració amb la Irene Navarro, ambientòloga que està fent la seva tesi doctoral a la UAB sobre els Objectius de Qualitat Paisatgística aplicats al litoral, s’ha volgut fer difusió del Pla de Paisatge en diversos congressos, a través de la realització de pòsters científics. Aquesta acció permetrà donar a conèixer el Pla de Paisatge, en concret, i la ciutat de Granollers, en general, demostrant així que la ciutat està implicada en aspectes de sostenibilitat i competitivitat territorial.

Els dos congressos on s’ha presentat el Pla de Paisatge són el Smart City Congress i el 5è Conama Local (del 29 de novembre al 1/2 de desembre del 2011 respectivament), el primer del qual reclama ciutats més intel·ligents i el segon, ciutats més sostenibles. En tots dos casos el paisatge esdevé una eina i un valor per assolir aquests trets, i per ambdós congressos, el Pla de Paisatge de Granollers és una bona pràctica a tenir en compte. És per això que s’han seleccionat les dues propostes presentades.

S’espera d’aquests congressos generar interès al voltant del Pla de Paisatge de Granollers, posar l’accent en la innovació que representa pel món acadèmic i de la gestió local i crear sinèrgies amb altres agents interessats en col·laborar en el seu desenvolupament.