Prestacions al pagament del lloguer

Què són?

Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l’habitatge pot situar en risc d’exclusió social residencial.

Com es tramita?

(Cal que hi hagi prèviament una convocatòria oberta)

  • Es farà mitjançant sol•licitud segons model oficial, amb la documentació acreditativa corresponent, segons normes de la convocatòria.
  • Podeu presentar la vostra sol•licitud a través de Granollers Promocions, SA si l’habitatge està al municipi de Granollers.
  • L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, com a òrgan competent, emet una resolució favorable o desfavorable. També podrà requerir l’aportació de documentació no aportada o complementària.

Més informació: