Carrer del Molí 1-3

+
Vista de l'edifici

Aparcaments en venda o lloguer

Ubicació: 

 

Preus:

Adreça

Núm. Aparcament

Sup. útil
aparcament (m2)

Preu venda (amb IVA 21%)

Preu Lloguer (amb IVA 21%)

 

Carrer Molí, 1-3

9 E

12,19

21.502,31 €

60,00 €

Carrer Molí, 1-3

10 E

12,07

21.502,31 €

60,00 €

Carrer Molí, 1-3

13 E

14,12

22.362,40 €

60,00 €

Carrer Molí, 1-3

22 E

12,19

21.502,31 €

60,00 €

Carrer Molí, 1-3

23 E

12,07

21.502,31 €

60,00 €

Carrer Molí, 1-3

24 E

12,07

21.502,31 €

60,00 €

Carrer Molí, 1-3

25 E

12,19

21.502,31 €

60,00 €

Carrer Molí, 1-3

26 E

14,12

22.362,40 €

60,00 €

Carrer Molí, 1-3

35 E

12,19

21.502,31 €

60,00 €

Carrer Molí, 1-3

36 E

12,07

21.502,31 €

60,00 €

Carrer Molí, 1-3

37 E

12,07

21.502,31 €

60,00 €

Carrer Molí, 1-3

39 E

14,12

22.362,40 €

60,00 €